ארכיון קטגוריה - "דינמיקת משחק"

דינמיקת משחק – תחרות (Competition)

דינמיקת משחק – תחרות (Competition)

דינמיקת משחק – תחרות (Competition) ניתן להעצים את רמת ביצוע המשימות באמצעות הכנסת המשתמש לסביבה תחרותית והגדרת פרס המבטא ניצחון. [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – תגמול (Incentives)

דינמיקת משחק – תגמול (Incentives)

דינמיקת משחק – תגמול (Incentives) הנעת בני אדם באמצעות תגמול – דבר מה בעל ערך הניתן בעבור סוג כלשהו של [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – מעמד (Status)

דינמיקת משחק – מעמד (Status)

דינמיקת משחק – מעמד (Status)   רמתו של שחקן או השלב (ע"ע) שהוא נמצא בו. שחקנים מעוניינים להתקדם בשלבים ולהגיע [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – גילוי / מחקר (Exploration Discovery)

דינמיקת משחק – גילוי / מחקר (Exploration Discovery)

דינמיקת משחק – גילוי / מחקר (Exploration Discovery) מתבסס על ההנחה כי השחקן אוהב לגלות דברים חדשים ולהיות מופתע מהם. [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – זולתנות (Altruism)

דינמיקת משחק – זולתנות (Altruism)

דינמיקת משחק – זולתנות (Altruism) אינטרס לא אנוכי בעזרה לזולת, המתבטא בהתנהגות המסבה טוב למישהו אחר ללא תמורה. נתינת מתנות היא תמריץ מעולה [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – ביטוי עצמי (Self Expression)

דינמיקת משחק – ביטוי עצמי (Self Expression)

דינמיקת משחק – ביטוי עצמי (Self Expression) הצורך בביטוי האוטונומיה והמקוריות של האינדיבידואל, סימון הפרט כבעל מאפייני אישיות מיוחדים ויוצאי [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – שנאת סיכון (Loss Aversion)

דינמיקת משחק – שנאת סיכון (Loss Aversion)

דינמיקת משחק – שנאת סיכון (Loss Aversion) מוטיב המשפיע על השחקן לא באמצעות חיזוקים ותגמולים אלא באמצעות ענישה. המשחק יכול [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – בעלות  (Ownership)

דינמיקת משחק – בעלות (Ownership)

דינמיקת משחק – בעלות  (Ownership) יצירת זיקה לרכוש מסוים בתוך המשחק המובילה לנאמנות יתרה מצד השחקן לרכושו ולסביבת המשחק.

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – התקדמות  (Progression)

דינמיקת משחק – התקדמות (Progression)

דינמיקת משחק – התקדמות  (Progression) מוטיב באמצעותו הדרך לניצחון או לשלב הבא (ע"ע) מוצגת באופן חזותי ונמדדת לפי התקדמותו של [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
דינמיקת משחק – קנאה (Envy)

דינמיקת משחק – קנאה (Envy)

דינמיקת משחק – קנאה (Envy) רצון להשגת רכושו המשחקי של שחקן אחר ו/או השוואת הישגיו באותו משחק.

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More