Archive from ספטמבר, 2011

מכניקת משחק – מאמץ מספק (Blissful Productivity)

מכניקת משחק – מאמץ מספק (Blissful Productivity)

מכניקת משחק – מאמץ מספק (Blissful Productivity) לפי עקרון זה, זמן המנוצל להשתתפות במשחק מעצים את אושרו השחקן יותר משהיה [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – מומנטום התנהגותי / המשכיות התנהגותית (Behavioral Momentum)

מכניקת משחק – מומנטום התנהגותי / המשכיות התנהגותית (Behavioral Momentum)

מכניקת משחק – מומנטום התנהגותי / המשכיות התנהגותית (Behavioral Momentum) הנטייה של המשתמש או השחקן, להמשיך לעשות את מה שהוא [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – משימות מתוזמנות (Appointment Dynamics)

מכניקת משחק – משימות מתוזמנות (Appointment Dynamics)

מכניקת משחק – משימות מתוזמנות (Appointment Dynamics) פתיחת חלון הזדמנויות קצוב בזמן, שרק במהלכו המשתמש יכול לבצע משימה שתיתן לו [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – טבלת שיאים (Leader Board)

מכניקת משחק – טבלת שיאים (Leader Board)

מכניקת משחק – טבלת שיאים (Leader Board) לרוב המשחקים המוצלחים שנוצרו יש טבלת שיאים מוטמעת בחכמה. הטבלאות מסייעות ליצירת אפקט [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – סחורה וירטואלית (Virtual Goods)

מכניקת משחק – סחורה וירטואלית (Virtual Goods)

מכניקת משחק – סחורה וירטואלית (Virtual Goods) כדי לשמור על "כלכלה" פנימית של משחק אפקטיבית לאורך זמן, חשוב שיהיה מקום [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – אתגרים (Quests / Challenges)

מכניקת משחק – אתגרים (Quests / Challenges)

מכניקת משחק – אתגרים (Quests / Challenges) משימה או סדרה של משימות שעליהן נדרש השחקן להתגבר במטרה להתקדם במשחק. אתגרים [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – הישגים גביעים, תגים (Achievements)

מכניקת משחק – הישגים גביעים, תגים (Achievements)

מכניקת משחק – הישגים גביעים, תגים (Achievements) ייצוג וירטואלי או מוחשי להגעה להישג כלשהו. הישגים יכולים להיות קלים, קשים, מפתיעים, [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – בונוסים (Bonuses)

מכניקת משחק – בונוסים (Bonuses)

מכניקת משחק – בונוסים (Bonuses)   בונוסים הם תגמולים מיוחדים שאינם, באופן הנראה למשתמש, חלק ממהלכו הסדיר של המשחק ו/או [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – רמות ושלבים (Levels)

מכניקת משחק – רמות ושלבים (Levels)

מכניקת משחק – רמות ושלבים (Levels) מערכת דירוג לפיה משתמש "עולה בדרגה" לאחר שהגיע להישגים משמעותיים או צבר סכום מסוים [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More
מכניקת משחק – נקודות  (Points)

מכניקת משחק – נקודות (Points)

מכניקת משחק – נקודות  (Points) ערך מספרי רץ הניתן בעבור ביצוע משימות. ניתן להשתמש בנקודות כדי להניע משתמשים לבצע פעולות [...]

13 לספט', 2011     אין תגובות
Read More