מקורות מידעריכזתי בעמודים הבאים את הספרים, ההרצאות, המצגות והאתרים שבעיניי מכילים את המידע הערכי ביותר אשר יכול לסייע לכל איש שיווק, מפתח תכנה, מנהל וכל מי שרוצה להכיר ולהבין את עולם המשחקיות טוב יותר.