לולאות משוב


Feedback Loops או בשמן העברי "לולאות משוב", הן כלי נוסף לשינוי התנהגות. על פי הרעיון העומר מאחוריהן, חשיפת בני אדם למידע אודות פעולותיהם בזמן אמת מספקת להם הזדמנות לשנות את התנהגותם ודוחפת אותם לכדי התנהגות טובה יותר.


ישנם ארבעה שלבים בלולאת משוב :

  • שלב הנתונים או שלב הראיות (Evidence)  -  יש למדוד את ההתנהגות, לשמור את הנתונים ולאחסן אותם.
  • שלב "הרלוונטיות" (Relevance)  - העברת המידע לאדם שעל התנהגותו יש להשפיע. את המידע יש להעביר בצורה שונה מהצורה שבה הוא נקלט ובהקשר שיגרום לתגובה רגשית. גם מידע מאוד מעניין יהיה חסר ערך אם לא תהיה לו תכלית ברורה.
  • שלב "התוצאה"  (Consequence)  -  המחשת הדרכים האפשריות להמשך.
  • שלב "הפעולה" – (Action)  -  השלב בו מבצע הפעולה יכול להחליט על שינוי הפעולה ולפעול על פי החלטתו. לאחר מכן, הפעולה החדשה נמדדת והלולאה ממשיכה לרוץ.