משחקיות מתקדמת


כדי למשחק פעולה, יש להבין מהי פעולה, כיצד פעולה מתבצעת ומהם מרכיביה.


Fogg’s Behavior Model) FBM) הוא מודל שיצר ד"ר בי ג'יי פוג מאונ' סטנפורד שמסביר את האופן בו פעולות מתבצעות. לפי המודל, פעולה מורכבת משילוב של שלושה אלמנטים המתרחשים במקביל – מוטיבציה (Motivation), יכולת (Ability) וגורם מניע לפעולה (Trigger). לפי תפיסת המודל, ניתן להשפיע על אנשים ועל ביצוע פעולות באמצעות סיוע למבצע הפעולה להגיע לסף מסוים (Threshold) של כל אחד מהאלמנטים. למשל, אם למבצע הפעולה יש מוטיבציה ויכולת לבצע את הפעולה, החשיבות תהיה על יצירת גורם מניע שיצית את ביצוע הפעילות. משחוק מוצלח של פעולה יתמקד ביכולת לגרום לכל המרכיבים האלו לפעול במקביל.